CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste Powietrze” ukierunkowany jest na osoby fizyczne, wyrażające chęć wymiany aktualnego źródła ciepła (np. kotły węglowe) na innego rodzaju dostępne technologie ekologiczne. Do celów programu zalicza się ciągłe zmniejszanie emisji pyłów, a także innych szkodliwych substancji czy zanieczyszczeń, które transportowane są do atmosfery przez gospodarstwa domowe.

Dowiesz się poniżej:

  • Na temat warunków uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”
  • Czy możesz ubiegać się o dofinansowanie
  • Co zrobić, aby uzyskać dotację

Program „Czyste Powietrze” realizowany jest w latach 2018-2029. Skupia się on na odpowiedniej izolacji danego budynku, by tracił on możliwe jak najmniej ciepła, przez co zmniejszyć mają się zarówno koszty jak i ilość substancji potrzebnych do ogrzania domu, co przełożyć się ma na mniejszą emisję m.in. CO2 do atmosfery.

Warunki uczestnictwa w programie "Czyste Powietrze"

Dzięki programowi odzyskać można nawet do 53 tys. zł. Jeśli owa kwota zostanie przekroczona, to można skorzystać wtedy z pożyczki jako jednej z form dofinansowania. Nie można dostać jednak mniej niż 7 tysięcy złotych.

Formy takiego dofinansowania to dotacja, a także wspomniana już pożyczka. Dofinansowanie można uzyskać przy:

  • Wymianie starzejących się co raz bardziej źródeł ciepła, a także zakupie i montażu nowych;
  • Dociepleniu gospodarstwa domowego;
  • Wymianie wiekowych okien oraz drzwi;
  • Montażu np. paneli fotowoltaicznych - odnawialnych źródeł energii; także wentylacji mechanicznej czyli rekuperacji.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programie jest wymiana archaicznego kotła bądź pieca na inne uwzględnione w programie. Na podstawie danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - od 01.01.2020 cena, montaż oraz przyłącza w nowo powstałych gospodarstwach nie są kwalifikowane. Termin realizacji mieści się do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak maksymalnie do 30 czerwca 2029. Dotacja obejmuje przedsięwzięcie, które rozpoczęło się najpóźniej rok przed dniem złożenia wniosku. Dodatkowym warunkiem jest nie możność skończenia prac do dnia złożenia wniosku. Sama data zakończenia inwestycji potwierdzona ma być na końcowym protokole.

Czy możesz ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach „Czystego Powietrza” uzyskać można wsparcie finansowe jeśli jest się właścicielem bądź współwłaścicielem gospodarstwa jednorodzinnego bądź też wydzielonego lokalu mieszkalnego z własną księgą wieczystą. Wysokość kwoty jaką można pozyskać zależna jest od osiąganego dochodu w skali miesiąca przeliczana na jedna osobę w budynku. Zakres prac z kolei zależny jest od wieku budynku. Nie otrzyma dotacji osoba posiadająca gospodarstwo sezonowe bądź budynek gospodarczy.

Co zrobić aby uzyskać dotację?

W pierwszej kolejności, po zapoznaniu się z programem dofinansowania, należy wykonać audyt energetyczny oceniający stan, a także potrzeby budynku. Gdy uda się ta rzecz można wypełnić i złożyć wniosek w jednym z istniejących Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź przez internet, np. za pomocą profilu zaufanego. O czasie rozpatrywania decyduje kolejność zgłoszeń. Fundusze otrzyma każdy spełniający warunki aż do wyczerpania zapasów pieniężnych. Po pomyślnym rozpatrzeniu wnioski pojawi się przedstawiciel Funduszu potwierdzający, że informacje w nim zgadzają się ze stanem faktycznym. Po takiej wizycie możliwe będzie podpisanie umowy, która zostanie przygotowana przez WFOŚiPW. Potem konieczne złożenie będzie wniosku o płatność w sposób podobny co wniosek bazowy. Sposób wypłaty pieniędzy następował będzie w częściach po zakończeniu danego etapu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że każdą taką realizację ponownie potwierdzał będzie urzędnik.

Zawieranie umów  trwa nieprzerwanie do 31 grudnia 2027 roku, a zakończenie wszelkich prac zakładane jest w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2029 roku.


Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.