2. Podaj szczegóły inwestycji:
  1. Wybierz typ budynku
  2. Czy wycenić instalację wod-kan?
  3. Wybierz rodzaj systemu cieplnego jaki preferujesz w swoim budynku (Można zaznaczyć dwa lub więcej, wtedy przygotujemy ofertę w różnych wariantach) (Można zaznaczyć dwie opcje lub więcej)
  4. Czy jest Pan/Pani zainteresowany instalacją Ogrzewania podłogowego w części mieszkalnej?
  5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany instalacją ogrzewania w częściach poza mieszkalnych?
  6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany instalacją Systemu rekuperacji (wentylacji mechanicznej)?
  7. Czy jest Pan/Pani zainteresowany instalacją Paneli fotowoltaicznych
  8. Czy jest Pan/Pani zainteresowany montażem grzejników łazienkowych?
  9. Czy jest Pan/Pani zainteresowany instalacją Odkurzacza centralnego?
  10. Czy jest Pan/Pani zainteresowany instalacją Systemu Klimatyzacji?
  11. Proszę opisać poniżej pomieszczenia, w których chce Pan/Pani zainstalować klimatyzację, jest to niezbędne do przygotowania prawidłowej oferty

  12. Czy jest Pan/Pani zainteresowany montażem Stacji zmiękczania wody? (Jeśli woda jest twarda to jest to zalecane dla urządzeń i jak większego komfortu - brak kamienia i zacieków)?
  13. Wybierz etap realizacji w swoim budynku
  14. Orientacyjny czas rozpoczęcia 1 etapu